Huoltajalle tiedoksi: Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä ja (738/2002) työturvallisuuslakia. Peruskoulussa em. asetus ja lait koskevat erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille