Uudistuva arviointi

PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI ON UUDISTUNUT
Opetushallitus on uudistanut perusopetuksen arviointia. Kouluissa on ryhdytty 1.8.2020 alkaen noudattamaan uudistettuja arviointikäytänteitä. Edelleenkin osa aiemmista määräyksistä on voimassa – esimerkiksi oppiainekohtaiset oppimisen tavoitteet sekä 6. ja 9. luokkien valtakunnalliset hyvän osaamisen kriteerit (numero 8) ovat ennallaan.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille